Ban Giám Hiệu

 

   
 

 

     Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn
Email:  toan.nguyentat@hcmuaf.edu.vn 

 Phó Hiệu trưởng

 

GVC. TS. Trần Đình Lý
Email: tdinhly@hcmuaf.edu.vn
Website: https://hcmuaf.edu.vn/tdinhly/  

   
   
       Phó Hiệu trưởng

 

PGS.TS. Phan Tại Huân
Email: pthuan@hcmuaf.edu.vn

   

 

 


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Các hình logo chuẩn của Trường

  Kết nối vá»›i mạng TEIN2 và VINAREN

  Trang thông tin cá»±u sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM