Ban Giám Hiệu

 

   

Quyền Hiệu trưởng


PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng
Email: hunght@hcmuaf.edu.vn
Website: https://www.hcmuaf.edu.vn/huynhthanhhung

   
 

 Phó Hiệu trưởng

 

GVC. TS. Trần Đình Lý
Email: tdinhly@hcmuaf.edu.vn
Website: https://hcmuaf.edu.vn/tdinhly/  

   
 

Phó Hiệu trưởng

 

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn
Email:  toan.nguyentat@hcmuaf.edu.vn 

 

 

 

    
   

 

Số lần xem trang: 47176


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Các hình logo chuẩn của Trường

  Kết nối vá»›i mạng TEIN2 và VINAREN

  Trang thông tin cá»±u sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM